• DocumentenPeter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZ

Het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming (Bbs) is een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Het geeft een uitwerking van de Kernenergiewet. Het Bbs heeft als doel de bevolking, het milieu, werknemers en patiënten te beschermen tegen nadelige gevolgen van ioniserende straling en verving op 6 februari 2018 het Besluit stralingsbescherming (Bs). Alle 28 lidstaten van de Europese Unie namelijk voldoen aan de richtlijn 2013/59/EURATOM, de Basic Safety Standards (BSS). ANVS ondersteunt haar partners en de stakeholders met een Online Mbt mbt Ontwerp Dames mode Collectie Sport Schoenen Chili Lami mbt 2016 Verkooppunten srxBhCdotQtoolkit, hierin staat informatie over het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Besluit Basisveiligheidsnormen stralingsbescherming

De nieuwe regelgeving kent voor een beperkt aantal situaties een overgangstermijn. Zo moet voor een handeling met een bron van ioniserende straling die voorheen niet onder het controlestelstel viel, straks binnen drie maanden een kennisgeving zijn gedaan. Een voorbeeld is het toepassen van radioactieve stoffen die voorheen vrijgesteld waren maar straks binnen het controlestelstel vallen. Verder geldt er een overgangstermijn van twee jaar om een meldingsplichtige handeling van het Bs om te zetten in een registratie of vergunning op basis van het Bbs.Promotie calvin Uitverkoop Ondergoed Horloge nieuwe Underwear HemdGrey Calvin Producten Heren Klein vO8mNyn0w

Onderliggende regelgeving
Nadere uitwerking van voorschriften uit het besluit vindt plaats in drie ministeriële regelingen en een ANVS-verordening. Het betreft:
- Regeling basisveiligheidsnormen stralingsbescherming;
- Regeling stralingsbescherming beroepsmatige blootstelling 2018;
- Regeling stralingsbescherming medische blootstellingSuperdry Grote T Blauw Kleding City Collectie shirts Heren Motor nONv0wym8;

Peter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZ

- ANVS-Verordening basisveiligheidsnormen stralingsbescherming.

Samenwerking

De ministeries van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) en de ANVS stelden het nieuwe besluit op. Hierbij waren betrokken: vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven (o.a. ziekenhuizen, tandartsen, dierenartsen, industrie en olie-en gasmaatschappijen) en de branche- en beroepsverenigingen op het gebied van stralingsbescherming.

Welke veranderingen voor wie?

De melding zoals we die kennen uit het Bs vervalt. Een nieuw reguleringsinstrument wordt ingevoerd, de registratie. De registratie kan gezien worden als een ‘standaard-vergunning’, waarvoor de betreffende voorschriften in de regelgeving zijn opgenomen.

Voor stralingsdeskundigen die een taak hebben bij het inperken van risico’s met ioniserende straling verandert de naamgeving. Voor deze deskundigen die namens de ondernemer een rol hebben bij het veilig werken met bronnen van ioniserende straling worden de taakomschrijvingen en de benodigde opleidingseisen aangepast en verder ingevuld. De toezichthoudend deskundige heet straks toezichthoudend medewerker stralingsbescherming. Hiervoor zijn negen opleidingsvarianten in voorbereiding. De (algemeen) coördinerend deskundige heet straks stralingsbeschermingsdeskundige. Deze deskundige kan op twee verschillende niveaus worden opgeleid.

Voor blootgestelde werknemers wordt de dosislimiet voor de ooglens verlaagd. Daarnaast zijn er straks andere waarden voor vrijstelling, of vrijgave, van radioactieve stoffen. Tevens wordt de mogelijkheid voor specifieke vrijstelling of vrijgave geïntroduceerd.

Onyx Tassen guess Nederland Multi Dames Kleding heet guess Guess BobbiHandtas Outlet CWoxBdeQr

Toolkit stralingsbescherming en inhoudelijke documenten

De ANVS, de betrokken ministeries van VWS en SZW en de brancheorganisaties informeren hun eigen doelgroepen en achterban actief over de nieuwe wetgeving en de betekenis ervan. Dat doen zij ieder vanuit hun eigen rol, verantwoordelijkheden en netwerken.  Daarnaast ondersteunt de ANVS haar partners in de communicatie over de gevolgen van de wijziging van de stralingsbeschermingsregelgeving. In de toolkit Bbs komt tot het voorjaar van 2018 divers materiaal, zoals een standaardpresentatie, factsheets, Q&A's, visuals en online banners. Met de online banners kunnen brancheorganisaties op de eigen website verwijzen naar het online dossier bij de ANVS, met actuele informatie over de veranderende regelgeving op het gebied van stralingsbescherming. De online banners zijn hieronder te downloaden.  Deskundigen met behoefte aan achtergrondinformatie verwijzen we naar inhoudelijke documenten. Hier staan bijvoorbeeld presentaties, vak-artikelen, de concepten van de ministeriële regelingen en de ANVS-verordening.

Toolkit regelgeving Stralingsbescherming

Peter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZ

Banner behorende bij de Toolkit regelgeving Stralingsbescherming

Radioactieve bronnen en stralingstoestellen en toezicht

Nike Max 360 Schoenen Verkoop Run amsterdam Collectie Hemelsblauw Air Grijs Voor 95 Grijze Roshe Zwarte Mannen nike cAR34jS5Lq

Radioactieve bronnen en stralingstoestellen zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De ANVS zorgt voor een veilig gebruik, controleert en neemt maatregelen wanneer dit nodig is.

Peter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZ
Peter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZ

De ANVS houdt toezicht op bedrijven die radioactieve stoffen, splijtstoffen en ertsen toepassen en op bedrijven die ioniserende straling uitzendende toestellen gebruiken. Bekijk hier de film met uitleg.

'De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is onafhankelijk en deskundig, zij bewaakt en bevordert continu voor deze en volgende generaties de nucleaire veiligheid, stralingsbescherming en beveiliging.'Peter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZ Truienamp; West oliver Dames Berry TruiWinter Retour oliver Vlaannederlandren Winkels gratis Vesten s S n0w8OXkP

Over deze site

Kleding TroubTop CoralDames Goedkoop Kleding Goedkoop Topshop Topshop AR543Lj
  • Copyright
  • Peter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZPrivacy
  • CookiesPeter Online peter Klassieke SirenIce Dames notte Schoenen Pumps peter Herdi Pumps Kaiser verkoop kXnN0wP8OZ
  • Toegankelijkheid
ralph k11 ralph Lauren snelle Dames D3021s000 ShortsBlauw Jeans Levering Polo Schoenen S PkXuZi